Mai multe optiuni de cautare
Suntem în căutarea în mai mult de 100 de magazine pentru dumneavoastră cea mai buna oferta - vă rugăm să aşteptaţi…
- Costurile de transport maritim Republica Moldova (modifica pentru a DEU)
Crea presetate

De vorbă cu Emma (Romansh Edition)-compara fiecare oferta

9789975309318 - Vitali Cipileaga: De vorba cu Emma
1
Vitali Cipileaga (?):

De vorba cu Emma (2015) (?)

ISBN: 9789975309318 (?) sau 9975309313, în limba engleză, Editura Bestseller, Editura Bestseller, Editura Bestseller, Noi, prima ediţie, Ebook, digital download

in-stock
La vânzător/arheolog
Cine am fi noi fara dragoste? Cum ar fi dragostea fara noi? Într-o lume a iubirii i a pove tilor de via a, Emma, femeia rebela i inocenta în acela i timp, cauta raspunsuri la propriile întrebari. O ajuta sa le gaseasca Greg, barbatul creator i omul ei de încredere, alaturi de care traie te bucurii i dezamagiri, redate în dialoguri i reflec ii. Lânga el, ea e calda ca o ploaie de vara sau rece ca un sloi de ghea a. Conflictul pe muchie genereaza trairile femeii - ale Emmei, i, implicit, ipostazele în care ea riposteaza sau încheie armisti ii. Cu siguran a însa, nu exista o alta cale de mijloc decât dragostea. - Ma iube ti? - Mai mult decât vreodata. - i totu i pleci? - Da! Pentru ca ma la i sa fac asta. Emmei îi este teama de singuratate. Ea vrea sa râda cu el din acela i motiv. Ea ine minte saruturile pe care nu i le-a dat. Ea vrea sa fie fericita în patul lui. Ea tie ca cele mai bune vinuri se beau în doi. Ea cauta sa construiasca poduri peste neîn elegerile din trecut. Ea vrea sa mearga descul pe malul marii. Sunt momente când revine la acea îmbra i are din trecut, la plimbarile nocturne, la momentele în care a râs i la cele în care a suferit. i momente în care î i poarta gândul undeva departe sau se bucura fericita de prezent. Iubindu-l pe Greg sau traindu- i emo iile. Ea cauta un loc sfin it de dragoste. Ea se întoarce mereu la el. Citind De vorba cu Emma, traie ti împreuna cu personajul propria ta poveste de via a. Emma te provoaca sa gase ti calea spre sufletul tau i te cheama într-o lume în care lini tea, nebunia i iubirea adevarata sunt un tot întreg. Fie ca e ti femeie i o în elegi, fie ca e ti barbat i cau i calea spre inima ei, ai nevoie de raspunsuri. Le gase ti în dialoguri i printre rândurile scrise de el sau traite de ea. Pâna la urma, po i fi chiar tu Emma, cu experien ele i pove tile tale de dragoste. Empatizând cu ea tacit, vei ajunge sa o la i sa poarte i sa consume câteva dintre zbuciumarile tale. La finalul acestei car i, ve
Numărul de ordine al vânzătorului: 3c7ac079-ad33-4fb9-89f5-3e5eae41a388
Numărul de ordine platforma Kobobooks.com: 415019789975309318
Categorie: Relationships
Cuvinte cheie: De vorba cu Emma Vitali Cipileaga Adult Relationships 9789975309318
Datele din 21.02.2017 04:45h
ISBN (notaţii alternative): 9975-3093-1-3, 978-9975-3093-1-8
9789975309318 - Vitali Cipileaga: De vorb? cu Emma
2
Vitali Cipileaga (?):

De vorb? cu Emma (?)

ISBN: 9789975309318 (?) sau 9975309313, necunoscut limba, Bestseller, Noi, Ebook, digital download

Ebook pentru drum liber
La vânzător/arheolog
Cine am fi noi f?r? dragoste? Cum ar fi dragostea f?r? noi? Într-o lume a iubirii ?i a pove?tilor de via??, Emma, femeia rebel? ?i inocent? în acela?i timp, caut? r?spunsuri la propriile întreb?ri. O ajut? s? le g?seasc? Greg, b?rbatul creator ?i omul ei de încredere, al?turi de care tr?ie?te bucurii ?i dezam?giri, redate în dialoguri ?i reflec?ii. Lâng? el, ea e cald? ca o ploaie de var? sau rece ca un sloi de ghea??. Conflictul pe muchie genereaz? tr?irile femeii - ale Emmei, ?i, implicit, ipostazele în care ea riposteaz? sau încheie armisti?ii. Cu siguran?? îns?, nu exist? o alt? cale de mijloc decât dragostea. - M? iube?ti? - Mai mult decât vreodat?. - ?i totu?i pleci. - Da! Pentru c? m? la?i s? fac asta... Emmei îi este team? de singur?tate. Ea vrea s? râd? cu el din acela?i motiv. Ea ?ine minte s?ruturile pe care nu i le-a dat. Ea vrea s? fie fericit? în patul lui. Ea ?tie c? cele mai bune vinuri se beau în doi. Ea caut? s? construiasc? poduri peste neîn?elegerile din trecut. Ea vrea s? mearg? descul? pe malul m?rii. Sunt momente când revine la acea îmbr??i?are din trecut, la plimb?rile nocturne, la momentele în care a râs ?i la cele în care a suferit. ?i momente în care î?i poart? gândul undeva departe sau se bucur? fericit? de prezent. Iubindu-l pe Greg sau tr?indu-?i emo?iile. Ea caut? un loc sfin?it de dragoste. Ea se întoarce mereu la el. Citind De vorb? cu Emma , tr?ie?ti împreun? cu personajul propria ta poveste de via??. Emma te provoac? s? g?se?ti calea spre sufletul t?u ?i te cheam? într-o lume în care lini?tea, nebunia ?i iubirea adev?rat? sunt un tot întreg. Fie c? e?ti femeie ?i o în?elegi, fie c? e?ti b?rbat ?i cau?i calea spre inima ei, ai nevoie de r?spunsuri. Le g?se?ti în dialoguri ?i printre rândurile scrise de el sau tr?ite de ea. Pân? la urm?, po?i fi chiar tu Emma, cu experien?ele ?i pove?tile tale de dragoste. Empatizând cu ea tacit, vei ajunge s? o la?i s? poarte ?i s? consume câteva dintre zbucium?rile tale. La finalul acestei c?r?i, vei îmbr??isa mai mult împ?carea cu tine îns??i, te vei sim?i mai senin?, mai preg?tit? s? accep?i, s? în?elegi ?i s? iube?ti. Vei fi gata s? începi un nou capitol în via?a ta. Pentru c? temerile, tr?irile ?i visurile Emmei sunt ?i ale tale. Iar dac? Emma le dep??e?te, le vei dep??i ?i tu. Ia-?i o cafea fierbinte, retrage-te în col?ul t?u de lume, las? un ora? pustiu în spate, deschide cartea ?i stai de vorb? cu tine. Vrei o rela?ie bun?? Fii bun. Vrei un partener care s? te sus?in?? Sus?ine ?i tu. Într-o rela?ie, reciprocitatea nu are limite. urma urmei, rela?iile pe care le-ai avut înainte, tot ce ai tr?it, ce ai suferit ?i de ce te-ai bucurat trebuie s? fie o cât de mic? lec?ie pentru ceea ce ai acum. S? în?elegi c? dac? pierzi, o faci nu doar din vina lui. S? ajungi la cincizeci de ani ?inându-l de mân? pe omul pe care îl iube?ti nu este un dar sau o predestinare. Este munc?. Un efort zilnic, a c?rui greutate nici nu o observi dac? totul se imparte la doi ?i totul e facut la timp. Cau?i re?ete, prescrip?ii, recomand?ri pentru o rela?ie perfect?? Pentru omul potrivit? Fii tu în primul rând persoana potrivit?. Dac? nu e?ti, tinde s? fii. Dac? gre?e?ti, recunoa?te. Dac? nu ?tii, întreab?. Dac? vezi c? se rupe, ia ?i îndreapt?. Une?te. Vorbe?te. Construie?te. Ascult?. Repar?. F? ceva. ?i asta se refer? la ambii. Este greu s? oferi? S? devii un bun prieten? S? ai mai mult? r?bdare? S? fii mai bun? S? zâmbe?ti mai des? S? oferi devotament? S? ier?i când trebuie? S? ceri iertare? Dac? vrei o re?et? bun?, nu trebuie decât s? le une?ti pe toate în acela?i întreg, pe care unii ferici?i îl numesc rela?ie.
Numărul de ordine al vânzătorului: 2115092
Numărul de ordine platforma Ciando.de: 682188962
Categorie: Bücher
Cuvinte cheie: Ratgeber
Datele din 21.02.2017 04:45h
ISBN (notaţii alternative): 9975-3093-1-3, 978-9975-3093-1-8
9789975309318 - Vitali Cipileaga: De vorbă cu Emma (Romansh Edition)
3
Vitali Cipileaga (?):

De vorbă cu Emma (Romansh Edition) (2016) (?)

ISBN: 9789975309318 (?) sau 9975309313, necunoscut limba, Editura Bestseller, Noi, Ebook, digital download

ebook for download, Free shipping.
La vânzător/arheolog
Cine am fi noi fără dragoste? Cum ar fi dragostea fără noi? Într-o lume a iubirii și a poveștilor de viață, Emma, femeia rebelă și inocentă în același timp, caută răspunsuri la propriile întrebări. O ajută să le găsească Greg, bărbatul creator și omul ei de încredere, alături de care trăiește bucurii și dezamăgiri, redate în dialoguri și reflecții.Lângă el, ea e caldă ca o ploaie de vară sau rece ca un sloi de gheață. Conflictul pe muchie generează trăirile femeii – ale Emmei, și, implicit, ipostazele în care ea ripostează sau încheie armistiții. Cu siguranță însă, nu există o altă cale de mijloc decât dragostea.- Mă iubești?- Mai mult decât vreodată.- Și totuși pleci?- Da! Pentru că mă lași să fac asta...Emmei îi este teamă de singurătate. Ea vrea să râdă cu el din același motiv. Ea ține minte săruturile pe care nu i le-a dat. Ea vrea să fie fericită în patul lui. Ea știe că cele mai bune vinuri se beau în doi. Ea caută să construiască poduri peste neînțelegerile din trecut. Ea vrea să meargă desculț pe malul mării. Sunt momente când revine la acea îmbrățișare din trecut, la plimbările nocturne, la momentele în care a râs și la cele în care a suferit. Și momente în care își poartă gândul undeva departe sau se bucură fericită de prezent. Iubindu-l pe Greg sau trăindu-și emoțiile. Ea caută un loc sfințit de dragoste. Ea se întoarce mereu la el.Citind „De vorbă cu Emma", trăiești împreună cu personajul propria ta poveste de viață. Emma te provoacă să găsești calea spre sufletul tău și te cheamă într-o lume în care liniștea, nebunia și iubirea adevărată sunt un tot întreg. Fie că ești femeie și o înțelegi, fie că ești bărbat și cauți calea spre inima ei, ai nevoie de răspunsuri. Le găsești în dialoguri și printre rândurile scrise de el sau trăite de ea.Până la urmă, poți fi chiar tu Emma, cu experiențele și poveștile tale de dragoste. Empatizând cu ea tacit, vei ajunge să o lași să poarte și să consume câteva dintre zbuciumările tale. La finalul acestei cărți, vei îmbrățisa mai mult împăcarea cu tine însăți, te vei simți mai senină, mai pregătită să accepți, să înțelegi și să iubești. Vei fi gata să începi un nou capitol în viața ta. Pentru că temerile, trăirile și visurile Emmei sunt și ale tale. Iar dacă Emma le depășește, le vei depăși și tu.Ia-ți o cafea fierbinte, retrage-te în colțul tău de lume, lasă un oraș pustiu în spate, deschide cartea și stai de vorbă cu tine. Kindle Edition, Format: Kindle eBook, Label: Editura Bestseller, Editura Bestseller, Product group: eBooks, Published: 2016-04-18, Release date: 2016-04-18, Studio: Editura Bestseller, Sales rank: 1118889
Numărul de ordine platforma Amazon.com: B01EHTQVQ6
Cuvinte cheie: Books, Self-Help, Relationships, Love & Romance, Adoption, Aging Parents, Babysitting, Day Care & Child Care, Family Activities, Family Health, Family Relationships, Fertility, Humor, Marriage & Adult Relationships, Parenting, Pregnancy & Childbirth, Reference, Special Needs, Parenting & Relationships, Kindle Store, Kindle eBooks, Health, Fitness & Dieting, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, Other Languages, Foreign Languages
Datele din 14.09.2017 04:08h
ISBN (notaţii alternative): 9975-3093-1-3, 978-9975-3093-1-8
9789975309318 - Author: De vorba cu Emma
4
Author (?):

De vorba cu Emma (?)

ISBN: 9789975309318 (?) sau 9975309313, în limba germană, Bestseller, Noi

MDL 0 ( 1,75)¹ + Transport maritim: MDL 1 ( 23,00)¹ = MDL 1 ( 24,75)¹(fără obligaţii)
Free shipping
La vânzător/arheolog
De vorba cu Emma: Cine am fi noi fara dragoste Cum ar fi dragostea fara noi Intr-o lume a iubirii si a povestilor de viata, Emma, femeia rebela si inocenta in acelasi timp, cauta raspunsuri la propriile intrebari. O ajuta sa le gaseasca Greg, barbatul creator si omul ei de incredere, alaturi de care traieste bucurii si dezamagiri, redate in dialoguri si reflectii.Langa el, ea e calda ca o ploaie de vara sau rece ca un sloi de gheata. Conflictul pe muchie genereaza trairile femeii - ale Emmei, si, implicit, ipostazele in care ea riposteaza sau incheie armistitii. Cu siguranta insa, nu exista o alta cale de mijloc decat dragostea.- Ma iubesti - Mai mult decat vreodata.- Si totusi pleci.- Da! Pentru ca ma lasi sa fac asta...Emmei ii este teama de singuratate. Ea vrea sa rada cu el din acelasi motiv. Ea tine minte saruturile pe care nu i le-a dat. Ea vrea sa fie fericita in patul lui. Ea stie ca cele mai bune vinuri se beau in doi. Ea cauta sa construiasca poduri peste neintelegerile din trecut. Ea vrea sa mearga descult pe malul marii. Sunt momente cand revine la acea imbratisare din trecut, la plimbarile nocturne, la momentele in care a ras si la cele in care a suferit. Si momente in care isi poarta gandul undeva departe sau se bucura fericita de prezent. Iubindu-l pe Greg sau traindu-si emotiile. Ea cauta un loc sfintit de dragoste. Ea se intoarce mereu la el.Citind De vorba cu Emma, traiesti impreuna cu personajul propria ta poveste de viata. Emma te provoaca sa gasesti calea spre sufletul tau si te cheama intr-o lume in care linistea, nebunia si iubirea adevarata sunt un tot intreg. Fie ca esti femeie si o intelegi, fie ca esti barbat si cauti calea spre inima ei, ai nevoie de raspunsuri. Le gasesti in dialoguri si printre randurile scrise de el sau traite de ea.Pana la urma, poti fi chiar tu Emma, cu experientele si povestile tale de dragoste. Empatizand cu ea tacit, vei ajunge sa o lasi sa poarte si sa consume cateva dintre zbuciumarile tale. La finalul acestei carti, vei imbratisa mai mult impacarea cu tine insati, te vei simti mai senina, mai pregatita sa accepti, sa intelegi si sa iubesti. Vei fi gata sa incepi un nou capitol in viata ta. Pentru ca temerile, trairile si visurile Emmei sunt si ale tale. Iar daca Emma le depaseste, le vei depasi si tu.Ia-ti o cafea fierbinte, retrage-te in coltul tau de lume, lasa un oras pustiu in spate, deschide cartea si stai de vorba cu tine.Vrei o relatie buna Fii bun. Vrei un partener care sa te sustina Sustine si tu. Intr-o relatie, reciprocitatea nu are limite. urma urmei, relatiile pe care le-ai avut inainte, tot ce ai trait, ce ai suferit si de ce te-ai bucurat trebuie sa fie o cat de mica lectie pentru ceea ce ai acum. Sa intelegi ca daca pierzi, o faci nu doar din vina lui. Sa ajungi la cincizeci de ani tinandu-l de mana pe omul pe care il iubesti nu este un dar sau o predestinare. Este munca. Un efort zilnic, a carui greutate nici nu o observi daca totul se imparte la doi si totul e facut la timp. Cauti retete, prescriptii, recomandari pentru o relatie perfecta Pentru omul potrivit Fii tu in primul rand persoana potrivita. Daca nu esti, tinde sa fii. Daca gresesti, recunoaste. Daca nu stii, intreaba. Daca vezi ca se rupe, ia si indreapta. Uneste. Vorbeste. Construieste. Asculta. Repara. Fa ceva. Si asta se refera la ambii. Este greu sa oferi Sa devii un bun prieten Sa ai mai multa rabdare Sa fii mai bun Sa zambesti mai des Sa oferi devotament Sa ierti cand trebuie Sa ceri iertare Daca vrei o reteta buna, nu trebuie decat sa le unesti pe toate in acelasi intreg, pe care unii fericiti il numesc relatie.&quote, Rumänisch, Ebook
Numărul de ordine al vânzătorului: 9789975309318
Numărul de ordine platforma Rheinberg-Buch.de: 18889_229626_9789975309318
Datele din 14.09.2017 04:08h
ISBN (notaţii alternative): 9975-3093-1-3, 978-9975-3093-1-8
9789975309318 - Vitali Cipileaga: De vorbă cu Emma
5
Vitali Cipileaga (?):

De vorbă cu Emma (?)

ISBN: 9789975309318 (?) sau 9975309313, necunoscut limba, BESTSELLER, Noi, Ebook

In Stock
La vânzător/arheolog
De-vorb-259-cu-Emma~~Vitali-Cipileaga, De vorbă cu Emma, NOOK Book (eBook)
Comentariu de vanzator:
new
Numărul de ordine al vânzătorului: 9789975309318
Numărul de ordine platforma BarnesAndNoble.com (Nook): bnn-9789975309318
Categorie: Undefined>Undefined>Undefined
Datele din 14.09.2017 04:08h
ISBN (notaţii alternative): 9975-3093-1-3, 978-9975-3093-1-8

9789975309318

Găsi toate cărţile disponibile pentru dumneavoastră număr de ISBN 9789975309318 compara preţurile, rapid şi uşor şi comanda imediat.

Disponibile de carte rară, cărţi folosite şi cărţi de mâna a doua din titlu "De vorbă cu Emma (Romansh Edition)" la Vitali Cipileaga sunt complet enumerate.

Cărţi în apropiere

>> Arhiva